Auto karta BiH

Auto Karta BiH se  zumira se sa plusom na gornjem lijevom kutu karte ili sa duplim klikom na kartu. Karta Bosne i Hercegovine se pomiče tako da kliknete na nju (lijeva tipka miša), držite tipku miša pretisnutu i mičete miš.

Možete birati vrstu prikaza karte u njenom gornjem desnom kutu, vrste prikaza su redom: obična karta BiH, satelitska karta (sa iscrtanim cestama i nazivima ili bez) i terenska karta.

Napomena, auto karta BiH koju vidite izrađene su putem Google Maps servisa. Strelicama u lijevom gornjem kutu mape pomičete kartu lijevo, desno, gore ili dolje. Ispod te navigacije nalazi se ikona + i – sa kojima zumirate kartu.

Isplanirajte svoje putovanje i pronađite željene informacije na interaktivnoj auto karti BiH, kao i više informacija o saobraćajnicama BiH.


Prikaz veće karte