Karta BiH

Bosna i Hercegovina (skraćeno: BiH) je država koja se nalazi u jugoistočnom dijelu Evrope, na zapadu Balkanskog poluotoka. Graniči se državama sa sjevera, zapada i jugo-zapada sa Hrvatskom, a sa istoka sa Srbijom i na jugo-istoku graniči sa Crnom Gorom. Glavni grad zemlje je Sarajevo. Svoju nezavisnost je stekla 1. marta 1992. godine nakon odluke građana BiH referendumom o samoopredjeljenju. Broj stanovništva iznosi 4.498.976 sudeći po međunarodnim procjenama iz 2006. godine. Možete saznati više informacija ako vas zanimaju auto karte BiH.

Karte Bosne i Hercegovine:
karta bih

auto karta Bosne i Hercegovine