Leasing oduzeta vozila

Oduzeta vozila sa leasinga su najtraženija i najisplativija jer se cijene vraćenih automobila formiraju se prema tržišnoj vrijednosti vozila, na temelju procjene sudskih vještaka za promet. Kada kupujemo nov auto onda samim izlaskom iz salona već se gubi 20 – 40 % vrijednosti vozila. Zato su oduzeta vozila najtraženija, ali i najisplativija kupnja  a najviše je skupih i luksuznih automobila.

Leasing oduzeta vozila, Hrvatska

Leasing je moderan način financiranja leasing objekta kroz dugoročan najam. Po isteku najma, primatelj leasinga može postati vlasnikom, nastaviti najam, zamijeniti ili vratiti leasing objekt davatelju leasinga. Ugovor o leasingu omogućuje primatelju leasinga da objekt leasinga ne kupi, već da ga uz mjesečnu naknadu dobije na privremenu uporabu u razdoblju u kojemu mu je potrebna. Leasing objekat je ono što financiramo: Osobna vozila, Laka dostavna vozila, Gospodarska vozila, Građevinski i radni strojevi.

 

Leasing

Leasing je poseban oblik financiranja kojem je osnovna značajka koristiti, a ne biti vlasnikom. Ovisno o ugovornim odredbama može imati obilježja najma ili kupoprodaje pa prema tome razlikujemo dva tipa leasinga: operativni i financijski.  OPERATIVNI LEASING – Osnovna karakteristika operativnog leasinga je najam predmeta leasinga, što znači da korisnik nije vlasnik predmeta leasinga već za njegovo korištenje plaća mjesečnu naknadu. FINANCIJSKI LEASING – Oblik financiranja vozila, opreme i pokretnina gdje korisnik ne plaća najam predmeta leasinga već mjesečnu ratu.

 

Lizing (leasing) informacije – Srbija

Informacije o lizingu, na kojim principima lizing posluje, uslovi lizinga, kao i koji su to davaoci lizinga u Srbiji. Sve to treba da Vam pomogne da bolje razumete taj način kupovine automobila. Kod lizinga je bitno napomenuti da je davalac (banka) vlasnik predmeta lizinga (automobila) sve do isteka ugovora o lizingu ili u slučaju da kupac ne može izmiriti dugovanja, a kupac tokom perioda lizinga samo koristi auto pod najam. Po isteku najma, primatelj leasinga može postati vlasnik, nastaviti najam, zamijeniti ili vratiti leasing objekt davatelju leasinga. Spisak davaoca lizinga u Srbiji…