No Image

Molba za posao primer

21 listopada, 2012 webautor 0

Ovaj primer molbe za posao koji će vam pomoći da napišete svoju molbu kada konkurišete za određeno radno mesto. Na ovoj slici je predstavljena: Molba […]

No Image

Molba sa konkursom primer

21 listopada, 2012 webautor 0

Molba treba da bude sažeta, jasna, gramatički ispravana, jednostavna za čitanje. Pogledajte ovaj primer pre pisanja svoje molbe za posao kada je objavljen konkurs za […]

No Image

Molba bez konkursa primer

21 listopada, 2012 webautor 0

Pogledajte ovaj primer molbe bez raspisanog konkursa, onda je prilagodite i napišite vaše kvalifikacije kada krenete u potragu za radnim mestom. Na slici je vizuelni […]