Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda. Biometeorološka prognoza kod mnogih izaziva podsmijeh, mada postoje neka istraživanja koja potvrđuju sljedeće značajne korelacije između varijabli raspoloženja i varijabli vremena. Na višim…

Continue Reading
Close Menu