Auto karte

Auto Karte se  zumiraju se sa plusom na gornjem lijevom kutu karte ili sa duplim klikom na kartu. Karta se pomiče tako da kliknete na nju (lijeva tipka miša), držite tipku miša pretisnutu i mičete miš. Kartu možete micati i sa strelicama u gornjem lijevom kutu karte.

Možete birati vrstu prikaza karte u njenom gornjem desnom kutu, vrste prikaza su redom: obična karta, satelitska karta (sa iscrtanim cestama i nazivima ili bez) i terenska karta.

Napomena, auto karte zemalja koje vidite izrađene su putem Google Maps servisa. Strelicama u lijevom gornjem kutu mape pomičete kartu lijevo, desno, gore ili dolje. Ispod te navigacije nalazi se ikona + i – sa kojima zumirate kartu.

Isplanirajte svoje putovanje i pronađite željene informacije na interaktivnoj auto karti za sljedeće zemlje.

Auto karta Hrvatske


Prikaz veće karte

Auto karta Slovenije


Prikaz veće karte

Auto karta Srbije


Prikaz veće karte

Auto karta BiH


Prikaz veće karte

Auto karta Crne Gore


Prikaz veće karte

Auto karta Europe (Evrope)


Prikaz veće karte

Close Menu