Šef konobara CV primer

Kada želite konkurisati za posao konobara ili šefa, ovaj primer CV će vam pomoći da napišete svoj, gde treba napisati podatke o sebi, kontakti, radno iskustvo u ugostiteljstvu, obrazovanje, veštine…

Continue Reading
Close Menu