Računovođa CV primer

Cv primer koji pokazuje kako napisati vašu prijavu za posao, sa podacima o sebi, radnom iskustvu, eventualnim radnim zadacima i odgovornostima, obrazovanju itd. Korisno je pogledati primer CV-a pre nego…

Continue Reading

Pravnik CV primer

Ovaj primer - CV za posao, pojašnjava kako napisati informacije koje su potrebne za radno mesto Pravnik, onda informacije kao što su: lični podaci, kontakti, radno iskustvo, obrazovanje i slično…

Continue Reading
Close Menu