Karta Crna Cora

Crna Gora se nalazi u jugoistočnoj Europi na Balkanu sa teritorijalnim izlazom na Jadransko more. Glavni grad je Podgorica, a prijestolnica Cetinje.Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika…

Continue Reading

Karta Podgorica

Podgorica je kao glavni grad Crne Gore ujedno i najveći grad Crne Gore a smješetn je u središnjem dijelu doline rijeke Morače. Prema službenom popisu stanovništva iz 2011. godine imao…

Continue Reading

Karta Mostar

Grad Mostar (službeni naziv) je grad u Bosni i Hercegovini, kroz koji teče rijeka Neretva. Kulturno je i privredno središte Hercegovine te upravno sjedište Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Mostar je najveći urbani…

Continue Reading

Karta Banja Luka

Grad Banja Luka je prema veličini drugi grad u cijeloj BiH, a mnogi ga smatraju jednim od njenih najljepših gradova. Grad se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, kroz…

Continue Reading

Karta Sarajevo

Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo kao njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Sarajevskog kantona. Broj stanovnika je prema…

Continue Reading
Close Menu