Molba za posao

Molba za posao treba da bude sažeta, jasna, gramatički ispravana, jednostavan za čitanje. U ovom primjeru molba je napisana za radno mjesto "prodajni inženjer" ili administracija i rad sa klijentima.…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu