Cijena polaganja B kategorije, vozila B kategorije

Željeli biste imati položen vozački ispit B kategorije, ali kao i uvijek pitate se kolika je cijena polaganja B kategorije te koja vozila spadaju u B kategoriju.

Ono što trebate ispunjaviti prije nego peistupite osposobljavanje za B kategoriju je da morate imati navršenih 17 godina i 6 mjeseci, polagati završni vozački ispit možete sa navršenih 18 godina. Cijena vozačkog ispita, odnosno predavanje iz prometnih pravila i sati vožnje kreču se oko 6000 kn ovisno o načinu plaćanja te auto škole. Na ovu cijenu treba dodati i liječnički pregled, ispit iz prve pomoći, ispit iz prometa, te ispit iz vožnje.

Nešto da kažemo o kategoriji B u koju spadaju motorna vozila, osim vozila kategorije A, čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala, ne računajući sjedalo za vozača.

Evo u prilogu jedan primjer cjenovnika za polaganje vozačkog ipsita B kategorije u jednoj autoškoli:

cjenik-polaganja-b-kategorije

 

Close Menu