Plaćanje poreza na auto, godišnji porez na automobile

Porez na imovinu odnosno na autobobile se plaća kod kupovine rabljenih ili novih auta, odnosno postoji godišnji porez na automobile.

Porezi za putnička vozila u Hrvatskoj:

Porez na cestovna vozila plaća se 5% na osnovu kataloške vrijednosti, ovisno o marki i starosti vozila. Porez je potrebno platiti u roku od 15 dana od sklapanja ugovora. Prilikom plaćanja poreza porezni referent ovjerava original kupoprodajnog ugovora. Da podsjetimo, obveznik Poreza na cestovna motorna vozila su fizičke i pravne osobe koje su u posjedu osobnog automobila ili motocikla do 10 godina starosti. Pri promjeni vlasništva cestovnog motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku. Ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik toga vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila. Primjerice, ako je snaga motora do 55 kw, starost vozila 2 godine iznos poreza je 300 kuna, za starost vozila od 2 do 5 godina taj iznos je 250 kuna, a za starost vozila od 5 do 10 godina iznos poreza 200 kn.

Ako je snaga motora od 55-70 kw, tada za starost vozila od 2 god. iznos poreza je 400 kn, od 2-5 godina je 350 kn, dok za starost od 5-10 godina plaćate 250 kn, a ako je snaga motora preko 130 kw, tada za starost vozila do 2 godine plaćate 1500 kuna, od 2-5 godina starosti platit ćete 1200 kn, a od 5-10 godina 1000 kn godišnje.

porez_auta

Porezna osnovica izračunava se Zakonom propisanim iznosima danim u tabeli. Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila (ne starijeg od 10 godina). Iznos ovog poreza ovisi od starosti i snage vozila, što najbolje možete vidjeti u priloženoj tabeli. Pri promjeni vlasništva cestovnog motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku. Ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik toga vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila. Od Poreza na cestovna motorna vozila oslobođeni su vlasnici osobnog automobila ili motocikla starijeg od 10 godina.

Porezi za putnička i kombi vozila u Srbiji:

Kubikaža (cm3)
Do 5 god staro (RSD)
Do 5 god novo (RSD)
Od 5 do 8 god (RSD)
Od 8 do 10 god (RSD)
Od 10 do 20 god (RSD)
Preko 20 god (RSD)
Do 1.150
820
850
722,50
637,50
510
170
Od 1.151 do 1.300
1.650
1.650
1.402,50
1.237,50
990
330
Od 1.301 do 1.600
3.630
3.630
3.102,50
2.737,50
2.190
730
Od 1.601 do 2.000
6.600
7.500
6.375
5.625
4.500
1500
Od 2.001 do 2.500
24.730
37.000
31.450
27.750
22.200
7.400
Od 2.501 do 3.000
49.470
75.000
63.750
56.250
45.000
15.000
Preko 3.001
65.960
155.000
131.750
116.250
93.000
31.000

 

Close Menu