Prijava štete na vozilu, procjena štete na autu

U slučaju prometne nezgode i štete na autu trebate prijaviti pričinjenu štetu na vozilu i to osiguravajućem društvu kod kojeg je osoba odgovorna za nezgodu osigurana, nakon čega se obavlja procjena šteta na autu od strane osiguravajućeg društva.

Kada se dogodi sudar s vozilom odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu osigurana od automobilske odgovornosti. Zahtjev se dostavlja sjedištu društva ili podružnici koja je izdala policu osiguranja. Odštetni zahtjev podnosi na posebnom obrascu koji možete dobiti u svakom društvu za osiguranje. Društvo za osiguranje kojem ste podnijeli odštetni zahtjev obavit će procjenu štete na vašem vozilu, nakon čega možete pristupiti otklanjanju štete, popravkom ili na neki drugi načina zavisno o vrsti štete. Ukoliko je prometnu nezgodu skrivio vozač vozila inozemne registracije postupak je isti, osim što od vozača inozemnog vozila obavezno treba zatražiti kopiju njegove zelene karte, jer će vam taj dokument olakšati bar onaj početni postupak utvrđivanja nadležnog osiguravatelja.

U slučaju sudara s stranim sudionikom zelena karta je isprava, odnosno ključni dokument temeljem kojeg ostvarujete pravo na naknadu štete, pogotovo ako strani sudionik dolazi iz neke od zemalja koja nije članica Europske Unije.

U slučaju da je iz nekog razloga osoba odgovorna za nezgodu nije poznata, onda se slučaj svakako treba prijaviti svom osiguravajućem društvu i policiji koja može  naknadno saznati informacije o osobi na osnovu registracije i slično.

Ako želite provjeriti osiguranje vozila, na Internet stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje http://www.huo.hr/hrv/provjera-osiguranja/11/ možete dobiti obavijest o osiguranju od automobilske odgovornosti vozila registriranih u Republici Hrvatskoj.

Savjeti u slučaju prometne nezgode:

Nakon prometne nezgode….

u slučaju nastanka manje imovinske štete prometna policija u pravilu ne obavlja očevid prometne nesreće pa prije nego uklonite vozila s kolnika i omogućite nesmetano odvijanje prometa preporučamo da fotografirate položaj vozila i mjesto prometne nezgode iz veće i neposredne udaljenosti kao i  tragove kočenja, otpalih krhotina na kolniku, oštećenja na vozilima…

Nakon što ste uklonili vozila potrebno je uredno popuniti i od oba sudionika potpisati Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima. Europskim izvješćem ni u kom slučaju se ne priznaje krivnja. Isto isključivo služi za prikupljanje podataka o nezgodi. Vozači ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok ne popune Europsko izvješće o nezgodi. Opis tijeka nesreće koji se ne podudaraju mogu također biti zapisani, po potrebi na dodatnom papiru.

Prometnu policiju svakako pozovite u slijedećim slučajevima;

  • gubitka života ili ozljeda bilo koga od sudionika prometne nezgode. U ovom slučaju pozovite hitnu medicinsku pomoć,
  • nastanka veće imovinske štete,
  • sudara s neosiguranim vozilom
  • međunarodne štete (sudara s vozilom stranih registracijskih pločica),
  • alkoholiziranosti nekog od vozača vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nezgodi,
  • vožnje bez vozačke dozvole

Oštećenja na vozilu moraju biti nepromijenjena do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete.

Close Menu