Karta Crna Cora

Crna Gora se nalazi u jugoistočnoj Europi na Balkanu sa teritorijalnim izlazom na Jadransko more. Glavni grad je Podgorica, a prijestolnica Cetinje.Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika…

Continue Reading
Close Menu