Recepcioner CV primer

Kada se prijavljujete za radno mesto recepcioner, pogledajte ovaj primer CV, kako treba napisati podatke o sebi, kontakti, radno iskustvo, obrazovanje, veštine i znanja, onda ga prilagodite i napišite vaše…

Continue Reading

Računovođa CV primer

Cv primer koji pokazuje kako napisati vašu prijavu za posao, sa podacima o sebi, radnom iskustvu, eventualnim radnim zadacima i odgovornostima, obrazovanju itd. Korisno je pogledati primer CV-a pre nego…

Continue Reading
Close Menu