Trajanje osiguranja, polica auto osiguranja

Kada registrirate auto uzima se i određena polica auto osiguranja koja ima određeno trajanje osiguranja koje poslije isteka treba obnoviti. Automobilsko osiguranje je najrašireniji oblik osiguranja te spada u skupinu obaveznih osiguranja te se često nazivaju i AO osiguranja tj. osiguranje auto odgovornosti.

AO osiguranje ugovara se uglavnom u trajanju od jedne godine. Najpoznatija osiguravajuća društva u Hrvatskoj imaju u ponudi proizvod auto osiguranje. Zakonom je propisano da su svi vlasnici ili korisnici motornih vozila obvezni ugovoriti osiguranje od automobilske odgovornosti. Kao sudionik u prometu time osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete uzrokovane vlastitim vozilom u zemlji i inozemstvu. Ugovor o osiguranju od AO prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu mora sklopiti vlasnik odnosno korisnik motornog vozila za štete koje uporabom motornog vozila nanese trećim osobama zbog smrti, narušenja zdravlja, uništenja ili oštećenja zdravlja, prije nego stavi vozilo u promet.

OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (AO) osigurenjem u slučaju prometne nezgode pokriveni su troškovi štete na automobilu treće osobe, ako je do prometne nezgode došlo vlastitom krivnjom te pravo na naknadu štete imaju samo suputnici koji se nalaze u vozilu koje je skrivilo prometnu nezgodu i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje sudjeluje u prometnoj nezgodi. Po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti pravo na naknadu štete nema vozač vozila te njegovi pravi sljednici glede štete zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača, te vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik vozila u slučaju štete na stvarima.

Vrste osiguranja:

 • OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (AO)
  Osnovno osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama.
 • AO PLUS
  Proširenje naknade nematerijalne štete i na vozača u slučaju povreda.
 • KASKO OSIGURANJE
  Dragovoljno osiguranje od šteta na vlastitom vozilu.
 • DODATNO OSIGURANJE OD NEZGODE ZA VOZAČA I PUTNIKA
  Dragovoljno osiguranje vozača, putnika i pratioca od posljedica nezgode.
Close Menu