Evropski format CV primer

Ovo je primer za evropski format biografije sa popunjenim podacima koje trebate promeniti i prilagoditi vašim, kada konkurišete za slobodno radno mesto.

primjer CV Evropski format

Slika vizuelno predstavlja: Evropski format CV obrazac, koji je kao vodič za pisanje biografije a ovde je i tekstualna verzija kao MS Word dokument. MS Word format

Close Menu