Molba za posao, otvorena ponuda

Primer molbe kada nije objavljen nikakav oglas za radno mesto nego se kandidat javlja samoinicijativno sa ponudom svog rada u slučaju pojavljivanja potrtebe za tim kadrom u ovom slučaju trgovac-prodavač.


Tekst molbe je kao primer:

Stevo Stević
Perina ulica 14
10000 Beograd
E – mail : stevo.stevic @ gmail.com
Telefon : 011/1234-567
Mobitel : 096/1234-567
Beograd , 1. maja 2011.

Neka firma d.o.o.
Ulica br. 310
10000 Beograd
g. Poslo Poslodavac

Poštovani ,

Javljem se kao potencijalni kandidat za buduće radno mesto prodavca / ice u vašoj firmi, kada bude porebe.

Imam završenu ekonomsku školu u Beogradu i steka stručno zvanje trgovac. Dosad sam radio / la kao prodavac / ica u poznatim trgovačkim centrima kao što su Delta , Billa i Mercator te sam odlično upoznat / a sa poslom prodavača / ice .

Ako budete imali potrebe za radnika moje struke dostavljam Vam dodatne informacije o mom radnom iskustvu i obrazovanju . Po potrebi rado ću vam dostaviti i sve dodatne potrebne informacije te doći na razgovor za posao .

Zahvaljujem Vam na utrošenom vremenu i srdačno Vas pozdravljam .

Stevo Stević
prilozi :
1. Biografija
2. Diploma ekonomske škole
3. Preporuke bivših poslodavaca

Preuzmite ovu molbu u Word formatu MS Word format.

Close Menu