Obrazovni savetnik CV primer

Ovaj primer – CV za posao, pojašnjava kako napisati informacije kao što su: lični podaci, kontakti, radno iskustvo, obrazovanje i slično prilagodite ili napišite vaše kvalifikacije koje su potrebne za radno mesto Obrazovni savetnik.

primer biografije Obrazovni savetnik

Slika predstavlja izgled za: Obrazovni savetnik CV obrazac, koji je kao uputstvo za pisanje CV-a a ovde je i tekstualna verzija kao MS Word dokument. MS Word format

Close Menu